Trân Châu Pha Lê

Xanh hạ cổ

8,100

H1078 - Xanh hạ cổ

Chi tiết

8,100

H1078 - Xanh hạ cổ

Chi tiết
Trân Châu Pha lê trắng

7,725

C1050 - Trân Châu Pha lê trắng

Chi tiết

7,725

C1050 - Trân Châu Pha lê trắng

Chi tiết
Trân Châu Pha lê đỏ cherry

8,850

C1051 - Trân Châu Pha lê đỏ cherry

Chi tiết

8,850

C1051 - Trân Châu Pha lê đỏ cherry

Chi tiết
Trân Châu Pha lê xanh lá

8,850

C1052 - Trân Châu Pha lê xanh lá

Chi tiết

8,850

C1052 - Trân Châu Pha lê xanh lá

Chi tiết
Trân Châu Pha lê Hồng

8,850

C1053 - Trân Châu Pha lê Hồng

Chi tiết

8,850

C1053 - Trân Châu Pha lê Hồng

Chi tiết
Trân Châu Pha lê Xanh băng

8,100

H1079 - Trân Châu Pha lê Xanh băng

Chi tiết

8,100

H1079 - Trân Châu Pha lê Xanh băng

Chi tiết
Trân Châu Pha lêXanh bóng đêm (XD)

8,100

H1080 - Trân Châu Pha lêXanh bóng đêm (XD)

Chi tiết

8,100

H1080 - Trân Châu Pha lêXanh bóng đêm (XD)

Chi tiết
Trân Châu Pha lê Bạc

8,100

H1081 - Trân Châu Pha lê Bạc

Chi tiết

8,100

H1081 - Trân Châu Pha lê Bạc

Chi tiết
Trân Châu Pha lê xanh đêm anh quốc (xl)

8,100

H1082 - Trân Châu Pha lê xanh đêm anh quốc (xl)

Chi tiết

8,100

H1082 - Trân Châu Pha lê xanh đêm anh quốc (xl)

Chi tiết
Hồng kim loại

8,850

H1083 - Hồng kim loại

Chi tiết

8,850

H1083 - Hồng kim loại

Chi tiết
Hồng sen

8,850

H1084 - Hồng sen

Chi tiết

8,850

H1084 - Hồng sen

Chi tiết
Cam rực

8,850

H1085 - Cam rực

Chi tiết

8,850

H1085 - Cam rực

Chi tiết
Vàng đồng

8,850

H1086 - Vàng đồng

Chi tiết

8,850

H1086 - Vàng đồng

Chi tiết
Trân Châu Pha lê hồng kim

8,100

H1096 - Trân Châu Pha lê hồng kim

Chi tiết

8,100

H1096 - Trân Châu Pha lê hồng kim

Chi tiết
Tím than (nhủ)

8,850

H1118 - Tím than (nhủ)

Chi tiết

8,850

H1118 - Tím than (nhủ)

Chi tiết
Vàng dạ quang (nhủ)

8,100

H1160 - Vàng dạ quang (nhủ)

Chi tiết

8,100

H1160 - Vàng dạ quang (nhủ)

Chi tiết
Tím mọng (nhủ)

8,100

H1119 - Tím mọng (nhủ)

Chi tiết

8,100

H1119 - Tím mọng (nhủ)

Chi tiết
Xanh cù lao (nhủ)

8,100

H1120 - Xanh cù lao (nhủ)

Chi tiết

8,100

H1120 - Xanh cù lao (nhủ)

Chi tiết
Xanh quả bơ

8,100

H1121 - Xanh quả bơ

Chi tiết

8,100

H1121 - Xanh quả bơ

Chi tiết
Xanh xám (nhủ)

8,100

H1122 - Xanh xám (nhủ)

Chi tiết

8,100

H1122 - Xanh xám (nhủ)

Chi tiết
xanh Tanzanite (nhủ)

8,100

H1158 - xanh Tanzanite (nhủ)

Chi tiết

8,100

H1158 - xanh Tanzanite (nhủ)

Chi tiết
Xám kim (nhủ)

8,100

H1123 - Xám kim (nhủ)

Chi tiết

8,100

H1123 - Xám kim (nhủ)

Chi tiết
Xám kim (nhủ)

8,100

H1159 - Xám kim (nhủ)

Chi tiết

8,100

H1159 - Xám kim (nhủ)

Chi tiết